Kalinga TV
Kahe Thik Dekhaye Thik

Sebe Charcha Ebe Chup

ad

SEBE CHARCHA EBE CHUP

 1. 1 ରାସ୍ତାର ରାଜା ଆମ୍ବାସଡର, ଏବେ ଇତିହାସର ଅଳିଆ ଗଦାରେ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 40 ରାସ୍ତାର ରାଜା ଆମ୍ବାସଡର, ଏବେ ଇତିହାସର ଅଳିଆ ଗଦାରେ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 40 24:47
 2. 2 ଶାଗୁଣା ବସୁନି ଡେଣା ମେଲେଇ, ଦିଶୁନି ଆଉ ଆକାଶର ରାଜା | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 39 ଶାଗୁଣା ବସୁନି ଡେଣା ମେଲେଇ, ଦିଶୁନି ଆଉ ଆକାଶର ରାଜା | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 39 25:40
 3. 3 ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ମିଳୁନି ଖୋର୍ଧାର ନେଳି ଲୁଗା ଓ ନାଲି ଗାମୁଛା | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 38 ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ମିଳୁନି ଖୋର୍ଧାର ନେଳି ଲୁଗା ଓ ନାଲି ଗାମୁଛା | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 38 25:11
 4. 4 ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର OSFC,ବେପାରୀ ଅର୍ଥ ନିଗମ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 37 ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର OSFC,ବେପାରୀ ଅର୍ଥ ନିଗମ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 37 24:50
 5. 5 ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 36 ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 36 25:43
 6. 6 ଆନ୍ନା ନେହି ଆଂଧୀ ହେ, ଦେଶକି ଦୂସରୀ ଗାନ୍ଧୀ ହେ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 35 ଆନ୍ନା ନେହି ଆଂଧୀ ହେ, ଦେଶକି ଦୂସରୀ ଗାନ୍ଧୀ ହେ | ସେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଚୁପ | Ep - 35 25:02
 7. 7 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 34 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 34 25:31
 8. 8 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 33 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 33 24:35
 9. 9 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 32 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 32 24:39
 10. 10 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 31 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 31 23:30
 11. 11 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 30 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 30 25:07
 12. 12 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 29 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 29 26:45
 13. 13 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 28 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 28 24:19
 14. 14 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 27 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 27 23:27
 15. 15 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 26 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 26 24:39
 16. 16 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 25 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 25 24:32
 17. 17 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode24 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode24 23:47
 18. 18 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 23 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 23 23:42
 19. 19 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 22 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 22 23:02
 20. 20 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 21 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 21 23:48
 21. 21 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 20 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 20 21:51
 22. 22 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 19 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 19 23:21
 23. 23 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 17 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 17 20:46
 24. 24 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode16 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode16 24:07
 25. 25 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode15 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode15 25:07
 26. 26 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 14 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 14 20:38
 27. 27 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 12 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 12 25:01
 28. 28 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 11 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 11 24:57
 29. 29 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 10 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 10 22:55
 30. 30 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 09 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 09 19:10
 31. 31 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 08 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 08 18:39
 32. 32 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 07 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 07 18:37
 33. 33 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 06 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 06 24:11
 34. 34 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 05 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 05 21:07
 35. 35 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 04 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 04 23:17
 36. 36 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 03 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 03 16:54
 37. 37 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 02 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 02 20:12
 38. 38 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 01 Sebe Charcha Ebe Chup || Episode 01 13:03

ad