Kalinga TV
Kahe Thik Dekhaye Thik

Target

Target

 1. 1 TARGET : Surjya Narayana Patro , senior BJD leader 08 Dec , 2017 TARGET : Surjya Narayana Patro , senior BJD leader 08 Dec , 2017 23:01
 2. 2 TARGET : Biswa Bhusan Harichandan , senior BJP leader 01 Dec , 2017 TARGET : Biswa Bhusan Harichandan , senior BJP leader 01 Dec , 2017 23:14
 3. 3 TARGET : Dr. Damodara Rout , Agriculture Minister 24 Nov , 2017 TARGET : Dr. Damodara Rout , Agriculture Minister 24 Nov , 2017 22:39
 4. 4 TARGET : Pravat Tripathy , 17 Nov , 2017 TARGET : Pravat Tripathy , 17 Nov , 2017 23:25
 5. 5 TARGET : Basanta Kumar Panda , 10 Nov , 2017 TARGET : Basanta Kumar Panda , 10 Nov , 2017 23:56
 6. 6 TARGET : Debashish Samantaray  , 03 Nov , 2017 TARGET : Debashish Samantaray , 03 Nov , 2017 23:28
 7. 7 TARGET : Narasingha Mishra , Congress Leader , 27 Oct , 2017 TARGET : Narasingha Mishra , Congress Leader , 27 Oct , 2017 23:42
 8. 8 TARGET : Debiprasad Mishra , 20 Oct , 2017 TARGET : Debiprasad Mishra , 20 Oct , 2017 23:36
 9. 9 TARGET : Kharbela Swain , 13 Oct, 2017 TARGET : Kharbela Swain , 13 Oct, 2017 24:33
 10. 10 TARGET: RADHARANI PANDA, 06 Oct, 2017 TARGET: RADHARANI PANDA, 06 Oct, 2017 23:21
 11. 11 TARGET : Prashanta Nanda , 29 Sept 2017 TARGET : Prashanta Nanda , 29 Sept 2017 24:11
 12. 12 TARGET : Laxmi Bilasini Biswal , 22 Sept 2017 TARGET : Laxmi Bilasini Biswal , 22 Sept 2017 16:54
 13. 13 TARGET : Sanjay Kumar DasBurma 15 Sept 2017 TARGET : Sanjay Kumar DasBurma 15 Sept 2017 22:19
 14. 14 TARGET : Subash Chouhan 08 Sept 2017 TARGET : Subash Chouhan 08 Sept 2017 25:09
 15. 15 TARGET : Shashi Bhusan Behera 01 Sept 2017 TARGET : Shashi Bhusan Behera 01 Sept 2017 23:11
 16. 16 TARGET : Shri Suresh Pujari 25 Aug 2017 TARGET : Shri Suresh Pujari 25 Aug 2017 24:38
 17. 17 TARGET : Dr .DAMODAR ROUT 18 Aug 2017 TARGET : Dr .DAMODAR ROUT 18 Aug 2017 23:52
 18. 18 TARGET : PRATAP JENA (Health & Law Minister) 11 Aug 2017 TARGET : PRATAP JENA (Health & Law Minister) 11 Aug 2017 24:13
 19. 19 TARGET : Professor Prakash Chandra Sarangi 04 Aug 2017 TARGET : Professor Prakash Chandra Sarangi 04 Aug 2017 24:39
 20. 20 TARGET: Jayanarayan Mishra 28 July 2017 TARGET: Jayanarayan Mishra 28 July 2017 24:03
 21. 21 TARGET : Kalikesh Narayan Singh Deo 21 July 2017 TARGET : Kalikesh Narayan Singh Deo 21 July 2017 24:54
 22. 22 TARGET : PRATAP SARANGI 14 July 2017 TARGET : PRATAP SARANGI 14 July 2017 13:06
 23. 23 TARGET:NABA KISHORE DAS 08 July 2017 TARGET:NABA KISHORE DAS 08 July 2017 24:20
 24. 24 170617 TARGET SURA ROUTRAY_S2 170617 TARGET SURA ROUTRAY_S2 12:00
 25. 25 170617 TARGET SURA ROUTRAY_S1 170617 TARGET SURA ROUTRAY_S1 12:26
 26. 26 100617 TARGET KV SINGH DEO S2 100617 TARGET KV SINGH DEO S2 11:37
 27. 27 100617 TARGET KV SINGH DEO S1 100617 TARGET KV SINGH DEO S1 12:20
 28. 28 310517 TARGET TARA BAHINPATI S2 310517 TARGET TARA BAHINPATI S2 11:45
 29. 29 310517 TARGET TARA BAHINPATI S1 310517 TARGET TARA BAHINPATI S1 12:29
 30. 30 240517 TARGET PRATAP DEV S2 240517 TARGET PRATAP DEV S2 10:42
 31. 31 240517 TARGET PRATAP DEV S1 240517 TARGET PRATAP DEV S1 12:09
 32. 32 TARGET PRADEEP MAHARATHY, SEP 02 TARGET PRADEEP MAHARATHY, SEP 02 12:47
 33. 33 170517 TARGET PRADEEP MAHARATHY SEG 01 170517 TARGET PRADEEP MAHARATHY SEG 01 12:00
 34. 34 030517 TARGET DEBASHISH SAMANTARAY 02 030517 TARGET DEBASHISH SAMANTARAY 02 13:05
 35. 35 030517 TARGET DEBASHISH SAMANTARAY 01 030517 TARGET DEBASHISH SAMANTARAY 01 09:42
 36. 36 260417 TARGET BASANTA PANDA SEG 02 260417 TARGET BASANTA PANDA SEG 02 13:11
 37. 37 260417 TARGET BASANTA PANDA SEG 01 260417 TARGET BASANTA PANDA SEG 01 10:37
 38. 38 190417 _TARGET_ PRADEEP_MAJHI_SEG_01 190417 _TARGET_ PRADEEP_MAJHI_SEG_01 11:10
 39. 39 190417 _TARGET_ PRADEEP_MAJHI_SEG 02 190417 _TARGET_ PRADEEP_MAJHI_SEG 02 11:43
 40. 40 120417 TARGET SEG 02 120417 TARGET SEG 02 14:56
 41. 41 120417 TARGET SEG 01 120417 TARGET SEG 01 06:20